пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Орієнтовні вимоги щодо проведення державної підсумкової атестації і змісту атестаційних завдань з інформатики в основній школі (9 клас)


Державна підсумкова атестація проводиться в письмовій формі в закладі освіти. Терміни проведення ДПА затверджує керівник закладу освіти в межах навчального року.
Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи», учні яких вивчали інформатику у 2-4 класах, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804,  «Інформатика. 5–9 класи»  затвердженою наказом МОН від 29.05.2015 № 585 та «Навчальною програмою поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Для проведення державної підсумкової атестації готують не менше 10 варіантів контрольних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня). Пропонується атестаційну роботу поділити на 3 частини.
Перша частина – рекомендується подати 12-14 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.
Друга частина атестаційної роботи може містити одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.
Третя частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й може містити 2 практичних завдання, одне з яких повинно передбачати написання програми.
Завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Вихідні файли-розв'язки завдань на комп’ютері повинні бути роздруковані на аркушах формату А4 або іншого доступного формату із заздалегідь поставленим штампом відповідного загальноосвітнього закладу середньої освіти.
Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться протягом 120 хв.
При оцінюванні письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють.

При складанні завдань для ДПА можна використувати «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас» (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський М. О., Проценко Т. Г. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014)
                                              (З методичних рекомендацій ТОКІППО) 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...